Az üzemvezető opcionális tevékenységei, és azok mérhetőségeinek szempontjai

Felügyeli és irányítja az üzem által végzett termelési tevékenységeket (gyártás, tesztelés, minőség-ellenőrzés, csomagolás, szállítás) az optimális költségszint betartása és a vevői igények hatékony kielégítése érdekében.

Tervezés, előkészítés

Megtervezi az üzem hatékony működéséhez szükséges feltételeket, emberi, gépi erőforrásokat, üzemi elrendezést, optimális anyagáramlást és az ezek eléréséhez szükséges költségeket. Felügyeli a szakmai előkészítési feladatok (műszaki dokumentációk előkészítése, gépbeállítás) elvégzését.

mérhetősége: tervek naprakészsége

Gyártásütemezés

Ütemezi a termeléshez / gyártáshoz kapcsolódó folyamatokat az erőforrás szükséglet és kapacitásigények figyelembevételével.

mérhetősége: határidők betartása

Termelés felügyelet

Gondoskodik gyártás felügyeletéről, a termelés folyamatosságáról, az igényelt mennyiség legyártásáról és határidőre történő szállításáról a vevők elégedettsége érdekében. Gondoskodik a munkafegyelmi és a munkabiztonsági előírások betartatásáról.

mérhetősége: szállítási mennyiség, határidők betartása, fegyelmi ügyek száma

Termék és technológia fejlesztés

Követi a modern technológiai folyamatok változását, és adott esetben javaslatokat tesz új termékek bevezetésére és új eszközök beszerzésére.

mérhetősége: modernizálás által elért hatékonyság és minőségnövelés

Üzembiztonság

Rendszeresen ellenőrzi a felügyelete alá tartozó termelőeszközök rendeltetésszerű használatát, részt vesz azok üzembiztonságának folyamatos fenntartásában. Felel a munkavédelemért és a munkaterület rendjének, tisztaságának felügyeletéért.

mérhetősége: rendelkezésre állás, munkavédelmi audit eredménye

Karbantartás

Felel az üzemben lévő gépek, berendezések, termelőeszközök tervszerű és rendkívüli karbantartásáért, a karbantartási terv kidolgozásáért, az az előírt ellenőrzések, mérések végrehajtásáért. Gépkalibrációkat végez.

mérhetősége: gépi rendelkezésre állás, meghibásodások miatt kieső termelő idő

Minőségfelügyelet

Felügyeli az érvényben lévő technológiai és minőségbiztosítási előírások betartását, a gyártási folyamatok minőségét.

mérhetősége: termékminőség, selejt, hulladék mértéke

Folyamatfejlesztés

Tevékenyen részt vesz az üzemi folyamatok fejlesztésében. Beosztottjait támogatja, ösztönzi a jobbító folyamatban való részvételre.

mérhetősége: leadott javaslatok száma, jobbítás segítségével elért megtakarítás/eredmény

Beszerzés

Támogatja a gyártáshoz kapcsolódó fő- és alapanyagok szükséglettervezését. Támogatja a beszállítók minősítését és részt vesz a velük folytatott tárgyalásokon, valamint a szerződések megkötésében.

mérhetősége: a szükséges anyagok rendelkezésre állása, minőségi beszállítók

Anyagrendelés, készlet menedzsment

Felügyeli a szükséges félkész termékek, alap- és segédanyagok rendelését és készletnagyságát, tevékenységével hozzájárul az üzem számára optimális készletszint eléréséhez.

mérhetősége: készlet-forgási sebesség Készlet fedezeti idő

Oktatás

Beosztottjait a termelésben felmerülő feladatokra és a minőségi munkavégzésre oktatja. Elkészíti és folyamatosan karbantartja a dolgozók kompetencia mátrixát és ez alapján tréningterveket készít.

mérhetősége: oktatás hatékonysága, kompetencia mátrix naprakészsége

Költség kontrolling

Nyomon követi a termelés költségeit és gondoskodik a tervezett értékek betartásáról.

mérhetősége: üzemi költségek költségnemek szerint és üzemóra költség

Adminisztráció

Felügyeli a folyamatok dokumentáltságát, ellenőrzi a gyártási dokumentáció érvényességét. Vezeti a számára előírt dokumentációt, működteti a felelősségi területére vonatkozó minőségbiztosítási rendszert. Részt vesz a gyártási és a kivitelezési dokumentáció és tanúsítványok elkészítésében, illetve felel a karbantartási és a garanciális feladatok dokumentációjának ellátásáért.

mérhetősége: auditeredmény, késztermék készlet nagysága, gyártási tábla naprakészsége, szabályoknak megfelelő tanúsítványok, pontos és részletes dokumentáció

Normázás

Felel a gyártási tevékenységek hatékonyságát biztosító normarendszer kialakításáért és módosításáért.

mérhetősége: hatékonyság, termelékenység

Beosztottak irányítása, szervezés

Gondoskodik a beosztott munkatársak irányításáról, támogatásáról, motiválásáról és fejlődéséről, valamint hatékony szervezet kialakításáról. Munkáltatói kérdésekben döntési jogot gyakorol az irányítása alatt álló szervezeti egységek vezetőivel kapcsolatba

mérhetősége: beosztottak fejlődése, fluktuációs ráta, előírt létszámkeretek betartása, bérköltség-keretek betartása

Üzemvezető állások

Keresés: Új, vagy használt termék keresése